Chính sách đổi trả bảo hành

Hàng lỗi hỏng do vận chuyển, phản hồi ngay khi nhận hàng: đổi mới, miễn phí vận
chuyển
Hàng có lỗi kỹ thuật sản xuất, nhầm mặt hàng, số lượng, phản hồi ngay khi nhận hàng:
Hàng đã mở và qua sử dụng: không hỗ trợ đổi trả, bảo hành.